Kvaliteta

Opeke POROTON® i MICROTON® pružaju izvrsne statičke performanse, termičke performanse, zvučne performanse i otpornosti na vatru zahvaljujući kvaliteti sirovina i tehnikama obrade.

Opeka Fornaci di Manzano: jamstvo performansi i učinkovitosti

Blokovi su građevinski materijal dizajniran za upotrebu u najrazličitijim građevinskim rješenjima, odgovarajući tehničkim i zahtjevima kvalitete koji se odnose na statičku, toplinsku izolaciju, akustiku i vatrootpornost.

Jedinstvene karakteristike opeke kombiniraju toplinski kapacitet gline, brzo prenošenje vlage i prirodnu izolacijsku sposobnost mikropora.

Naziv Fornace utisnut na svakom bloku svjedoči o usklađenosti sa standardima kvalitete i usklađenosti s važećim propisima, kao i o jamstvu performansi. POROTON® blokovi također nose odgovarajuću marku, a koriste je isključivo proizvođači članovi konzorcija POROTON® Italija.

Svojstva porotizirane opeke

  • Odlična toplinska izolacija
  • Visoka zvučna izolacija
  • Euroclasse A1 otpornost na vatru
  • Pouzdanost u seizmičkim područjima

Armirana gradnja POROTON®

POROTON® armirani sistem zidanje posebno je učinkovit građevinski sustav za izgradnju zgrada u seizmičkim područjima i nosivih zidova bilo kojeg oblika i plana, štedeći na troškovima gradnje i rada.

Otkrij više