ŠUPLJA OPEKA H6,5

Kod 1040
Debljina 12 cm
Dimenzija L x S - H (mm)
250x120 - 65
Težina (Kg)
2,7
Komadai (n°/m2)
54,0
Komadai (n°/m3)
450
Malter (dm3/m2)
14,6
Malter (dm3/m3)
122
Mehanička otpornost fbm (N/mm2)
35,0
Obujam (kg/m3)
1440
Provodljivost bloka λ10,dry (W/mK)
0,318

Dokumentacija

Zona za preuzimanje

Pristupite rezerviranom području za pregled i preuzimanje certifikata, kartica, deklaracija o performansama i određivanje toplinskih vrijednosti opeke Fornaci di Manzano.

Otkrij više